Historie

Počátky historie ostrova sahají až někam do 2. tisíciletí před naším letopočtem, což dokládají zejména nástěnné malby ve skalách a rozličné megalyty. Jednalo se hlavně o pozůstatky z doby bronzové. Do světla evropských dějin se dostává Ibiza až kolem roku 654 před naším letopočtem. Právě v této době zde Kartaginci na území dnešního hlavního města založili kolonii, kterou nazvali Ibosim. Byli to právě Kartaginci, kteří zjistili, že místní velmi kvalitní soli ze solných  nalezišť lze velmi dobře využít. Tito lidé pěstovali svou vlastní kulturu a náboženství. Uctívali bohyni Tanit a bůžka Bese. Právě od jména tohoto boha je odvozen i samotný název ostrova Eivissa (Besův ostrov). Dalším důležitým obdobím v dějinách Ibizy se stalo období římské nadvlády. Toto období romanizace začalo po druhé punské válce. Faktem ale jinak zůstává, že proces romanizace nebyl nikdy dokončen. V této době byly ostrovy nazývány Pityusy (v překladu „Ostrovy pinií“). Toto označení vymysleli řečtí kartografové a pojmenovali tak dohromady oba dva ostrovy, jak Ibizu, tak i nedalekou Formenteru. Po pádu Římské říše se na ostrově usídlili nejprve Vandalové. Poté se Ibiza stala součástí Byzantské říše a následně ji obsadili Arabové. Díky Arabům se začaly využívat vodní zdroje a jejich kultura tady zanechala stopy své architektury. Zhruba ve 12. století počalo na ostrově období pirátských nájezdů, jež velmi poznamenaly život místních. To vše se vyřešilo ve století třináctém, kdy aragonský král Jakub I. dobyl Ibizu a připojil ji k zemím aragonské koruny. Od té doby, co došlo ke spojení aragonského a kastilského království roku 1474, jsou dějiny Ibizy svázány s osudy celého Španělska.


V 17. století se situace alespoň trochu uklidnila, zřejmě i díky tomu, že kolem hlavního města byly vybudovány hradby, které jej měly chránit před nepřáteli. To se dělo zejména za vlády Filipa II. Ze všeho područí a provinčního postavení se Ibiza vymanila až ve 20. století. Počátky cestovního ruchu na ostrově spadají do 30. let 20. století. Psal se rok 1958, když bylo slavnostně otevřeno místní letiště. Je to možná k nevíře, ale zhruba na přelomu 60. a 70. let se ostrov stal místem, které si pro svou rekreaci vybrali příznivci hnutí hippies. Tímto se na ostrově rozvinul pravý cestovní boom a rostoucí popularita Ibizy se během posledních desetiletí šíří po celém světě. V této někdy až doslova rajské oblasti se usadili umělci, bohémové a další typy lidí, a to nejen ti, kteří si snaží užívat si života plnými doušky.

Přeposlat Tisknout

Další země:
vyberte zemi...
TOPlist